Privacy statement

Dit is de privacy statement van Papier Avonturen, gevestigd aan Naxosdreef 60 3562 JJ Utrecht. Papier Avonturen hecht waarde aan jouw eigen privacy en gaat zorgvuldig om met de gegevens die jij achterlaat in bijvoorbeeld de shop of een contactformulier.

 

Papier Avonturen is een eenmanszaak, gespecialiseerd in illustratie.

Contactpersoon: Lotte Wendrich

Adres: Naxosdreef 60, 3562 JJ Utrecht

KVK: 82312008

 

Je kan mij, Lotte Wendrich (Functionaris Gegevensbescherming) het beste bereiken per mail, hallo@papieravonturen.nl. Dit zijn mijn overige contactgegevens:

Naxosdreef 60 3562 JJ Utrecht

(06) 28 59 98 64

 

persoonsgegevens

Papier Avonturen verwerkt je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten (dus wanneer je een bestelling plaatst of het contactformulier invult). De volgende gegevens worden door Papier Avonturen verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld via het contactformulier
 • Gegevens over je activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat-type
 • Bankrekeningnummer

Papier Avonturen heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website-bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via hallo@papieravonturen.nl, dan verwijder ik deze informatie.

 

doel verzamelen persoonsgegevens

papier avonturen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

 

Papier avonturen analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Papier avonturen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Papier avonturen neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Papier avonturen) tussen zit.

 

bewaartermijn persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaart dan strikt noodzakelijk. Papier Avonturen bewaart de persoonsgegevens zoals hierboven omschreven voor de wettelijke minimale bewaringstermijn van 7 jaar zoals voorgeschreven door de Belastingwet.

 

delen van persoonsgegevens met derden

Papier Avonturen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van Papier Avonturen, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Papier Avonturen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van Papier Avonturen: 

 • Antagonist | webhosting en e-mail
 • WordPress | website, contactformulieren, reacties
 • Post NL | verzending van bestellingen
 • Gmail | e-mail
 • iCloud | opslag
 • DeKaartendrukkerij | versturen van drukwerk (alleen bij kaarten op maat)

 

cookies, of vergelijkbare technieken

Om inzichtelijk te krijgen wie de website bezoekt, hoe de gebruiker zich op de webpagina’s gedraagt en welke pagina’s er worden bezocht, kan gebruik worden gemaakt van een statistiek systeem. Dit is een gebruikelijke manier om statistische gegevens voor de website te verzamelen omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de gebruikerservaring van de website. De informatie de hieruit voortkomt, via cookies (zoals IP-adressen, browser type en bezochte pagina’s) wordt zo anoniem mogelijk verzameld, wordt niet verstrekt aan derden en is niet gekoppeld aan andere persoonsgegevens.

Momenteel gebruikt Papier Avonturen alleen technische en functionele cookies en/of analytische cookies op de website die geen inbreuk maken op jouw privacy. Deze cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de website voor jouw gebruiksgemak. Deze cookies zorgen ervoor dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden, de website correct werkt en geoptimaliseerd blijft. Je kunt de cookies uitschakelen door gebruik te maken van de instellingen van je internetbrowser. Stel je browser zo in dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je internetbrowser verwijderen.

 

gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Papier Avonturen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens-overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hallo@papieravonturen.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar sowieso binnen vier weken, op jouw verzoek.

Papier Avonturen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

 

hoe je persoonsgegevens worden beveiligd

Papier Avonturen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo wordt onder andere je bezoek aan deze website beveiligd door middel van een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met deze website privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. 

Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via hallo@papieravonturen.nl.

 

contactgegevens

Papier Avonturen

Lotte Wendrich

Naxosdreef 60

3562 JJ Utrecht

hallo@papieravonturen.nl

www.papieravonturen.nl